Levofloxacin Ophthalmic Solution 0.5%
Moxifloxacin
Levofloxacin 1.5%
Olopatadine 0.2%
Latanoprost 0.005%
Latanoprost 0.005% and Timolol 0.5%
Ciprofloxacin 0.3% and Dexamethasone 0.1%
Dexamethasone USP 1 mg and Tobramycin USP 3 mg.